Antibiootikumidest

Dr. Riina Raudsik on oma raamatus ,,Energiakriis“ avaldanud perearstidele 2014.aasta novembris saadetud kirja, mille on allkirjastanud Terviseameti peadirektor dr. Tiiu Aro, Euroopa Arstide Alalise Komitee president dr. Katrin Fjeldsted ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) direktor dr. Marc Spenger. Kiri ise on järgmine:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,,Lugupeetud perearst,

Pöördume Teie poole üleeuroopalise algatuse raames, et juhtida tähelepanu antibiootikumiresistentsuse murettekitavale suurenemisele Euroopas ja kutsuda Teid andma oma panus selle vastasese võitlusese.

Antibiootikumiresistentsus on viimastel aastatel suurenenud sedavõrd, et ohustab tõsiselt antibiootikumide efektiivsust tulevikus. Antibiootikumiresistentsete bakterite arvu suurenemine koos uute antibiootikumipõhiste ravimimeetodite puudusega on muutunud tõsiseks rahva terviseriskiks.

Antibiootikumiresistentsus on seotud teatavasti antibiootikumide kasutamise ulatuse ja viisiga. Inimravis kasutatakse antibiootikume kõige rohkem (80 – 90%) esmatasandi arstiabis. Iseravimine antibiootikumidega hõlmab Eestis peamiselt varasemast ravist järele jäänud antibiootikumide põhjendamata kasutamist. Siinkohal on perearsti roll eriti tähtis, sest antibiootikume tuleb määrata ja väljastada vastutustundlikult ning kasutada õigesti.

Perearstide panus antibiootikumide mõistliku kasutamise teadvustamisse on ülioluline. Kuna puutute patsientidega kokku iga päev, on Teil kõigil kõige lihtsam mõjutada nende arusaamu, suhtumist ning vajadust kuidas ja millal võtta antibiootikume.

Euroopa Antibiootikumipäeva veebilehel http://ecdc.europa.eu/et/EAAD/Pages/Home.aspx on lisamaterjale, mis aitab Teil keelduda rahuldamast patsiendi põhjendamatut antibiootikumide nõudmistlingid täiendavale teabele ja patsientide abistamise viisidele.“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minu lühike kommentaar eelpool toodud kirjale oleks:

,,Seisundid, mida tavameditsiin ravib antibiootikumidega, on tegelikult tingitud nõrgast immuunsusest. Siit ka loogiline järeldus – tugeva ja ideaalselt toimiva immuunsüsteemi korral ei saa selliseid seisundeid tekkida. Ükskõik milline keemiline ravim aga kahjustab immuunsüsteemi loomulikku toimimist ning organismi vastupanuvõimet haigustekitajatele. Tekib nõiaring…“

Parimate soovidega, Saale D 🙂