Lastest

Facebook: DTervendus

Juba umbes 15 – 16 aastat (mõningatel andmetel veel kauem) on koos indigolastega sündinud Maale veel üks uus põlvkond – kristallilapsed. Kui kuni 2012 aastani sündisid lapsed nii indigo-, sega- kui ka kristalliauraga, siis alates 2012 aastast on väidetavalt kõik siia maailma sündinud lapsed kristalliauraga. 

Indigo- ja kristallilapsed on paljuski sarnased – neil kõigil on selged ja erakordselt targad ning justkui kõigest ja kõigist läbinägevad silmad , nad on  intelligentsed ning juba väga noores eas erakordselt arukad.  Kristallilapsed, nagu ka indigolapsed, on tulnud Maale selleks, et lõhkuda vanad struktuurid ning üles ehitada uus ja parem maailm ning õpetada meid tingimusteta armastama.  Kristallid on tulnud selleks, et parandada eelmiste hingede vead. Nad  õpetavad meid raha teenima mitte sellepärast, et olla teistest üle vaid selleks, et elada.

Põhiline, mis kristallilapsi indigolastest eristab on nende leebe iseloom –  kui indigod on sõjakad ja üliaktiivsed, siis kristallilapsed on leebed ja rahuarmastavad. Konflikt võib tekkida vaid siis, kui vanemad püüavad oma kristallilast raamidesse suruda või käskude – keeldudega kasvatada. Ärge üritage, sest kristallilapsed toimivad oma isiklikust teadlikkusest lähtuvalt ning kui selline laps ütleb millelegi ,,ei“, siis see ka on ,,EI“. Vägisi neile midagi peale sundida ei ole võimalik.

Kristallilapsed

 on erakordselt ,,ligitõmbavad“. Nad toimivad oma kõrgetes kristallienergiates nagu magnetid, tõmmates ligi nii positiivseid olukordi, häid inimesi kui ka loomi. 

* Kristallilapsed on  väga leebed ja armastavad ning imeliselt andestavad ja heasoovlikud. Nad lausa kiirgavad armastuse energiat –  armastavad ise ning panevad teisi ennast armastama. Nad seisavad alati teiste eest ning püüavad teisi välja vabandada ning mis põhiline, nad ei karda midagi. Nad ei karda vägivalda, sest nad ei usu, et nendega midagi vägivaldset juhtuda võiks.. Nad on esimesed hinged Maal, kes ei ole vägivaldsed. Täiskasvanuna ei vaja nad seksuaalset kontakti, sest neis ei ole agressiivset füüsilist kirge. Nad armastavad hinge, mitte keha.

Kristallilapsed on ülitundlikud nii emotsioonide kui ka toidu suhtes ning neil esineb palju allergiaid. Nad ei talu kui nende peale häält tõstetakse ning nad võivad väga kergelt nutma hakata kui tunnetavad, et neile ülekohut tehakse. Pisiasjades võivad nad tihtipeale vägagi jonnakad olla, kuid  tõsistes olukordades suudavad nad oma ,,saame hakkama” suhtumisega alati rahulikuks jääda.

* Kristallilastel on eelkõige nägemismälu. Nad ei suuda näiteks kuigi hästi meelde jätta luuletust, mida neile ette loetakse. Samas on nad väga musikaalsed ning head esinejad. Tihtipeale hakkab kristallilaps laulma enne, kui korralikult rääkima. Kuna nad suhtlevad maailmaga intuitsiooni ja kehakeelt kasutades, hakkavad nad tihtipeale rääkima hiljem ehk alles siis, kui neil selleks vajadus tekib ning nende kõne ei pruugi olla korrektne. See EI OLE DIAGNOOS! 

 *Kristallilastel on telepaatilised võimed. Nad saavad  aru kui neile valetatakse. Alati ei pruugi nad seda otse välja öelda, pigem  eeldavad, et sa rohkem nii ei tee. Nad ei valeta kunagi, ega varja ka teiste valet.  Suhelge kristallilapsega kui võrdsega ning  ärge teda iial  petke, sest võite niimoodi oma autoriteedi tema silmis alatiseks kaotada.

* Kristallilapsed vajavad kehalist kontakti rohkem, kui keegi teine. Tehke neile pai, võtke  neid tihti sülle, musitage ja kallistage ? Nii loote oma kristallilapsega sügava emotsionaalse kontakti, mida nad nii väga vajavad.

* Kristallilapsed vajavad kindlustunnet, mida annab neile rutiin. Püütke kinni pidada päevareziimist ning teie laps on rahulik ja rõõmus.

*Kristalli- ja indigolapsed ei pruugi tavakoolis kuigi häid tulemusi saavutada, sest nad vajavad hoopis uut ja teistsugust koolisüsteemi. Vanadesse ,,raamidesse” nad lihtsalt ei mahu. Käsud – keelud kristallilapse puhul ei toimi ning kristallilast ei ole võimalik millekski sundida. Pigem tuleks nendega oma nõudmisi põhjendades rahumeelselt kokkuleppele jõuda.

 *Kristallilastel on väga tugev side elava loodusega –  taimede, loomade ja lindudega ning neid tõmbab kristallide energia. Kristallilapsel on alati oma loom, keda ta armastab. Nad lihtsalt vajavad kedagi, kes ei ole inimene, et teda armastada. Indigod seevastu ei võta  loomi kuigi südamesse – neile võivad  meeldida kas kõik loomad või mitte ükski neist.

  *Kristallilastel on tugev side Kuuga, nad märkavad Kuud alati, kui see on taevas ning võivad teda pikalt imetlema jääda.

 *Kristallilapsed võivad mäletada oma eelmisi elusid, näha ingleid ning ettekuulutuslikke unenägusid.

  *Kristallilapsed on sündinud tervendajad ning paljud neist võivad ainuüksi oma kohalolekuga võtta ära valu ning parandada neid ümbritsevate inimeste enesetunnet.

*Kristallid muutuvad kiiresti närviliseks kui keskkond, milles nad viibivad on närviline. Nad võtavad ülikiirelt teise inimese emotsiooni endasse ja lasevad neil emotsioonidel ennast juhtida. Kristallidele meeldib ,,oma aeg“ ning neil on seda vaja, et ennast tasakaalustada. 

*Kristallilapsed eelistavad taimetoitu ning paljud neist keelduvad söömast liha ja joomast piima. Neid selleks sundida ei ole mingit mõtet, rikute vaid oma närve ning laste tervist. Kui neid sundida liha sööma, võivad neil tekkida ärevushäired. 

*Kristallilapsed õpetavad  armastama ilma veresidemeteta – pole tähtis, kelle laps sa oled, tähtis on see, kes su üles kasvatab. See on ka põhjus, miks paljud kristallid kasvavad  kärgperedes. 

*Kristallilapsed ja nende indigost vanemad ei saa kuigi hästi läbi, sest kristall püüab hävitada indigo viha ning kurbust. See on kui puhastustuli, millega nad tekitavad indigole valu.

Kristallilapsed on ime, mis sünnib meie endi silme all ja neid teadlikult kasvatades kasvatame me üles põlvkonna, kes on võimeline muutma maailma ning täitma selle energia ja armastusega ? 

Indigolapsed

Termini ,,indigolapsed“ võttis esmakordselt kasutusele ameeriklannast ekstrasens Nancy Ann Tepp.  Oma 1982 aastal ilmunud raamatus kirjeldab ta  ebahariliku indigosinist värvi auraga lapsi, kes on tema hinnangul tulnud siia selleks, et muuta maailm n.ö. paremaks paigaks. Maailm, mis  suhtub indigolastesse enamjaolt tõrjuvalt ja skeptiliselt.

Tõsine muutus paljude inimeste arusaamades ja suhtumises indigolastesse toimus alles 17 aastat hiljem. Nimelt siis, kui aastal 1999 ilmus  Ameerikas järjekordne  raamat ,,Indigolapsed“. Kõnealune raamat, mis oli  kirjutatud grupi psüholoogide poolt,  muutus ruttu tõeliseks bestselleriks, tekitades ühiskonnas suurt furoori.  

Niisiis, kes on indigolapsed?

Indigoauraga lapsed on juba sündides nii mõneski mõttes erilised. Juba mõne kuu vanuselt hämmastavad nad oma vanemaid eriliselt läbitungiva, terase ja targa pilguga. Nad on juba lapsena  ääretult intelligentsed, terased, tõearmastajad, otsekohesed ning väga argumenteeritud. Indigolaste tõearmastus ja argumenteeritus võivad nii mõnelgi juhul viia konfliktideni  kodus ja koolis. Ka ei õpi üks õige indigolaps iial teiste vigadest, vaid ainult enda omadest. Ükskõik, kui palju me ka ei püüaks neid juhendada või hoiatada.

Indigolapsed on üliaktiivsed,  küllaltki sõjakad, allumatud ning ei tunnista üldreeglina ei autoriteete ega kooliprogramme. Ühe indigo puhul ei toimi ei tavalised karistus- ega mõjutusvahendid, nad ei lase ennast ühiskonna poolt kehtestatud raamidesse suruda ning  pole harvad juhud, kui sellistele lastele pannakse diagnoosiks ,,isiksushäire“ning üritatakse neid n.ö. ,,ravida“. Selline n.ö. ,,ravimine” lõhub väga tundlike indigolaste energeetikat niivõrd, et nad ei ole võimelised enam oma missiooni täitma.  Võtkem neid pigem nii, nagu nad on ning andkem neile võimalus täita missiooni, milleks nad siia on sündinud ?

Meie pere indigolaps on praeguseks juba täiskasvanu ja võin omast kogemusest öelda, et ega tema kasvatamine ülearu lihtne küll ei ole olnud. Iseloomustaksin seda aega kui lõputut võitlust ,,tuuleveskitega”.ja seda nii minu kui ka lapse poolt vaadatuna. Tema võitleb oma ,,tuuleveskitega” ikka edasi, mina aga enam mitte ? Miks? Sest 25 aastat indigolapse vanemana on õpetanud mulle üht – oma lapsi tuleb armastada tingimusteta ning on tõiesti mõtetu üritus kasvatada neist kedagi, keda nad tegelikult ei ole ?

Muuseas, just indigod on need, kelle ülesandeks on luua soodsad tingimused kristallilaste tulekuks Maale – et  kristallilapsed saaksid sündida võimalikult tervemasse ja paremasse maailma. Järgmises postituses tulebki juttu kristallilastest.

Lastest

Esimene laps pärib isaliini ehk isa suguvõsa info, teine laps pärib emaliini ning kolmas lapson suguvõsa tervendaja. Neljas laps pärib isaliini, viies laps emaliini jne. 

Sündides ümbritsevad lapse füüsilist keha vaid  tema eeterkaksik  ning energiaväli, mida on iseloomustatud kui Universumi kaitset. Selline energeetiline kaitse püsib umbes lapse 4 aastaseks saamiseni.

Alati ei ole sünnihetkeks hing veel täielikult kehasse integreerunud ning vastsündinu hinge ja keha ühinemine võib võtta aega paarist kuust kahe aastani. Olen ikka mõelnud, et kas selline hinge suutmatus integreeruda pole mitte üks võimalikest imikute ,,hällisurma” põhjustest…

Esimesel eluaastal elab laps oma ema energiaväljas. Teisel eluaastal võib ta liikuda kas osaliselt või täielikult  oma isa energiatesse. Ilmselt võib see juhtuda ka palju varem, sest olen näinud ka alla pooleaastast last, kes oli  nagu oma isa väike koopia. Mitte niivõrd välimuse, kui just energiate poolest. Niisiis, kuna lapse energiaväli on vanemate energiaväljaga kuni kaheaastaseks saamiseni praktiliselt üks, siis sõltub lapse heaolu suuresti tema vanemate seisundist. Erandiks on kaasasündinud probleemid, milliste põhjused on enamusel juhtudest seotud eelmiste eludega.  

Järgmistel eluaastatel hakkab laps  järk – järgult oma vanemate aurast väljuma –  eeterkehale lisanduvad emotsionaalkeha ning mentaalkeha.  Kas sa oled mõelnud näiteks sellele, miks enamuses kultuuridest lähevad lapsed kooli just 6 – 7 aastaselt? Aga sellepärast, et 7. eluaastaks on lapsel olemas juba väljakujunenud mentaal- ehk mõttekeha. Igati loogiline ?

Umbes 10. eluaastaks elab laps juba peaaegu täielikult oma energiates. Toimub kaugenemine  oma vanematest ja nende mõttemaailmast. Sellises vanuses võib paljude laste iseloom märgatavalt muutuda.

Lõpetuseks veel üks küsimus: Miks on otsustatud, et inimene saab täiskasvanuks just 21. eluaastaks? Vastus lihtne – 21. eluaastaks jõuab inimene oma karmilise vastutuse ajajärku ning ei tohils enam mingil moel sõltuda oma vanematest.  

Minu isiklik kogemus näitab, et  laste terviseprobleemid on peaaegu alati seotud nende vanematega. Seepärast panen ma teile, kallid inimesed, südamele – tegelege iseendaga, oma mõttemaailma ja emotsioonidega ning pidage hoolt selle eest, et te toimiksite ikka võimalikult kõrgetes vibratsioonides. Kui vanemad on terved ja rõõmsad, on seda ka nende lapsed!

 

Parimate soovidega, Saale D ?

Huvitav teada…

*Laborikatsed on näidanud, et viljastumise hetkel tekib elektriline sähvatus. Paljud naised on võimelised seda hetke ka täiesti füüsiliselt tajuma

* Rasedatel ja kuni 4 aastastel lastel on Universumi kaitse

*Hing integreerub alles raseduse kolmandal kuul

*Ühemunakaksikutel on üks, pooldunud hing

*Kaksikutel on peopesas kaks elujoont

*3 – 4 päeva pärast surma kaovad ka inimse käejooned

*Esimesel eluaastal peale sündi elab laps oma ema energiaväljas ning on otseselt sõltuv nii ema vaimsest kui ka füüsilisest tervisest. Peale esimest eluaastat laps kas jääb edasi ema energiatesse või ühineb isa energiaväljaga.  Peale 8 – 10 eluaastat eemaldub laps energeetiliselt oma vanematest ning läheb üle oma isklikku energiavälja. Selline üleminek põhjustab tavaliselt ka märgatavaid muutusi lapse iseloomus. 21. eluastaks saavutab laps täieliku iseseisvuse ehk jõuab iskliku karmilise vastutuse ajajärku.

*Meis kõigis on olemas nii mees- kui naisalge ning see on hinge otsus, kas me sünnime mehe või naisena

*Hing on eluenergia, mis aitab vaimul Maa peale kehastuda ning hoiab meie füüsilist keha elus

*Silmapupillid on hingetasandi tsakrad

*Inimesel on 7 südametsakrat, 7 otsmikutsakrat ehk ,,silma”, 3 seksuaaltsakrat ning veel palju väikseid kõrvaltsakraid

Allikas: Isiklikud tähelepanekud ja  Internet (Tõlgitud vene keelest).